Låneregler och avgifter

Ditt lånekort gäller på folkbiblioteken i Gnosjö kommun; Gnosjö bibliotek, Hillerstorp bibliotek och Åsenhöga bibliotek. Du kan låna och återlämna alla böcker på alla tre bibliotek. Det första lånekortet är alltid gratis.

Låneregler

När du ansöker om lånekort samtycker du till att vi behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Läs mer om hur Gnosjö kommun använder dina personuppgifter på denna sida.

Om du skaffat lånekort direkt på webben måste du först hämta ut ditt lånekort på ditt närmsta bibliotek i Gnosjö kommun innan du kan låna e-media. Obs! Du måste hämta ditt lånekort inom 8 dagar efter ansökan.

Personlig värdehandling

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. Det som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. Du ansvarar för dina lån till dess att de återlämnas. Vårdnadshavare ansvarar för barnets lån. Anmäl alltid till biblioteket om du ändrar adress eller om du förlorat ditt lånekort. Om någon annan lånar på ditt kort kan du bli ersättningsskyldig.

Avgifter

Du måste betala en avgift om du inte lämnar tillbaka lånet i tid. Om du inte lämnar tillbaka boken i tid skickas två påminnelser till dig från biblioteket. Om du ändå inte lämnar tillbaka boken får du en räkning. Om du inte lämnar tillbaka lånet i tid tas följande avgift(er) ut:

Försenade lån:

 • Böcker, ljudböcker på cd/mp3-skiva och tidskrifter: 2 kr/dag, barn- och ungdomslitteratur undantaget.

 • DVD-filmer: 10 kr/dag.

Förkomna lån:

Om du tappar bort eller förstör något du lånat tas följande avgift(er) ut:

 • Alla nya böcker (sedan 2 år tillbaka) enligt inköpspris.

 • Äldre vuxenböcker: 150 kr.

 • Äldre barn- och ungdomsböcker: 70 kr.

 • Tidskrift för vuxen: 30 kr.

 • Tidskrift för barn och ungdom: 20 kr.

Förkomna lånekort

 • Lånekort vuxen: 20 kr.

 • Lånekort barn och ungdom upp till 18 år: 10 kr.

Utskrifter & kopior

Kopiering/utskrift - allmän taxa

 • Enkel A4 3 kronor/sida

 • Dubbelsidig A4 6 kronor/sida

 • Enkel A3 6 kronor/sida

 • Dubbelsidig A3 12 kronor/sida

Kopior/utskrift - föreningstaxa

 • Enkel A4 1 kr/sida

 • Dubbelsidig A4 2 kr/sida

 • Enkel A3 2 kr/sida

 • Dubbelsidig A3 4 kr/sida

Sök

Språk