Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som börjar gälla i hela EU/ESS den 25 maj 2018. Den ersätter nuvarande personuppgiftslag (PUL).

I stora delar är förordningen väldigt lik personuppgiftslagen, men skyddet för din personliga integritet stärks och du får större kontroll över dina personuppgifter.

Därför sparar vi personuppgifter

Gnosjö kommun sparar personuppgifter i sina olika verksamheter för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Vissa personuppgifter måste vi spara för att kunna leva upp till våra myndighetskrav. Annan behandling av personuppgifter bygger på frivillighet, vilket kan vara bilder eller filmer till exempel.

För dig som surfar på gnosjo.se kommer det inte innebära någon förändring, vi sparar ingen personlig information när du bara besöker webbplatsen.

Dina rättigheter stärks

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade och sparas på ett säkert sätt. Vi har rutiner för hur vi sparar personuppgifter och varför. Vi sparar inte heller några personuppgifter längre än vad som behövs. Du har rätt att få veta vilken information Gnosjö kommun har om dig och du har rätt att uppdatera eller radera dina uppgifter. Däremot får vi inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Du har rätt att få kopior på dina personuppgifter som vi har sparat i ett strukturerat format

 

Läs mer på Gnosjö kommuns webbplats.

Sök

Språk