Anpassade böcker

På biblioteken finns hjälp för dig som har svårt att läsa tryckta böcker. Vi har böcker med stor stil, lättlästa böcker, lättlästa böcker med CD samt talböcker.

Boken kommer

Om du inte kan komma till biblioteket, så kan biblioteket komma till dig.
Mer om Boken kommer

Böcker på många språk

På biblioteken i Gnosjö kommun hittar du böcker på många olika språk.

Cineasterna

Cineasterna är bibliotekets filmtjänst som ger dig tillgång till filmer att streama hemifrån. Du behöver lånekort och PIN-kod för att titta.
Mer om Cineasterna

Digital hjälp

Vill du ha digital hjälp? Bibliotekspersonalen kan bland annat hjälpa dig med frågor om hur du: skapar e-postkonto, laddar ner appar på telefonen, lånar e-böcker och använder bibliotekets filmtjänst.
Mer om Digital hjälp

E-böcker och e-ljudböcker

Biblioteket erbjuder ett stort urval av e-böcker att läsa och e-ljudböcker att lyssna på.
Tryck här för att komma igång

Fjärrlån

Vill du låna material från något annat bibliotek kallas det för fjärrlån. Vi kan beställa böcker åt dig som inte finns på biblioteken i Gnosjö. Ett fjärrlån kostar dig 20 kr, endast kontant betalning.
Mer om Fjärrlån

Inköpsförslag

Vill du lämna inköpsförslag till biblioteket?
Lämna inköpsförslag

Meröppet

Med ett Meröppetkort får du tillgång till Gnosjö bibliotek kl. 7-22 alla dagar året om.
Mer om Meröppet

Släktforska på biblioteket

Släktforska på biblioteket På Gnosjö bibliotek får du tillgång till släktforskningslitteratur och två databaser för släktforskning, ArkivDigital och Riksarkivet.
Mer om Släktforska på biblioteket

Språklust

På bibliotekets barnavdelning hittar du Språklusthyllan som består av är enkla och roliga böcker för barnets språkstimulans och språkträning. Biblioteket bjuder även till Språklustträffar.
Mer om Språklust.

Utskrift och kopiering

På biblioteken i Gnosjö och Hillerstorp kan du skriva ut och kopiera.
Mer om Utskrift och kopiering

Språk