Webbtillgänglighet

Vi vill att alla som besöker vår hemsida ska känna sig välkomna och inkluderade. Vi arbetar därför aktivt för att göra vår hemsida tillgänglig för alla.

Gnosjö bibliotek omfattas av Webbdirektivet som ställer följande krav att vi ska:

  1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, och så långt det är möjligt även innehåll som sprids via tredje part (exempelvis sociala medier), så att de är möjliga att uppfatta, hanterbara, begripliga och robusta.
  2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
  3. Regelbundet publicera en tillgänglighetsredogörelse som redovisar hur man uppfyller punkt 1 och innehåller länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som har tillsynsansvar (DIGG).

Läs mer Webbdirektivet på denna länk.

Läs WCAG – standard för tillgänglighet i sin helhet på denna sida.

Tillgänglighet på Facebook, Instagram och Youtube

Biblioteket har sida på Facebook, Instagram och Youtube. Inlägg innehållandes bilder/foton biblioteket publicerar förses med alternativ text för personer med funktionsnedsättning och/eller personer behov av särskilt stöd. Egenproducerade videos förses med undertext, syntolkat enligt WCAG-kriteriet 1.2.5.

Tillgänglighet på Cineasterna

Läs mer om tillgänglighet i tjänsen på Cineasterna webbsida.

Tillgänglighet på Biblio

Appen Biblio är till största delen förenlig med standarden WCAG 2.1. Vi är medvetna om brister inom följande områden:

  • Skärmriktning – Det saknas stöd för läsning i landskapsläge (WCAG 1.3.4)
  • Textstorlek – Ändrad textstorlek i enheten slår inte igenom på texten i appen (WCAG 1.4.4)
  • Struktur – Toggle knappar i filter och i ”Mina lån” sitter inte ihop med sin beskrivning (läses som två olika element) (WCAG 1.3.1)
  • Inmatningsstöd – Tangentbord anpassas ej efter inmatningstyp, t.ex. vid inmatning av pinkod och lånenummer (WCAG 3.3.4)
  • Alternativ till komplexa fingerrörelser – På inställningar saknas alternativ för Drag-reglaget (WCAG 2.5.1).

Hjälp oss att bli bättre

Har du synpunkter på tillgängligheten på bibliotekets webbplats eller bibliotekets digitala tjänster?

Hör av dig till på e-post biblioteket@gnosjo.se eller ring 0370-33 11 38.

Sök

Språk